Klaun Mireček - program tanec

Taneční opojení

Klaun Mireček a jeho kamarádi otevírá super disco show!!! Děti jsou okamžitě vtaženy do tanečního reje. Celý program se nese heslem „Kdo neumí, ten se to prostě naučí“. Mireček a kamarádi radí a předvádějí jak se dané tanečky provádějí. Jedna hudba střídá druhou a jednotlivé taneční kreace na sebe navazují. Děti se naučí nejen tančit, ale třeba i poznat hudební nástroje. Závěrem Mireček uvede „Hymnu“ všech klaunů předtančí se s tanečkem dětského světa až do města klaunů.